October 21, 2004

Joins en Outer Joins

Een lezer van het boek Databases en SQL stelde de vraag hoe je een outer join in SQL opstelt. Hij had gelijk dat ik dit niet in het boek uitleg. Met een outer join wordt bedoeld dat ook rijen die niet voldoen aan de joinvoorwaarde in de uitkomst worden opgenomen. Neem bijvoorbeeld de bibliotheekdatabase in het boek. Een join tussen de tabellen exemplaar en lener levert alleen rijen op met exemplaren die uitgeleend zijn. In een outerjoin kunnen ook de rijen van exemplaren die niet zijn uitgeleend in de uitkomst worden opgenomen.

Ben je hierin ge´nteresseerd, lees dan het artikel dat te downloaden is vanaf pagina:

http://www.tonderooij.com/downloads.html

De naam van het artikel is: joins en outer joins
De omvang van de PDF-file is 55 KB

Posted by ton de rooij at 03:34 PM