February 21, 2004

De analogie met architectuur gaat verder

Ik heb het al eerder gehad over de analogie tussen wat een architect bij het ontwerpen van huizen doet en wat er moet gebeuren om tot een goed ontwerp van een informatiesysteem te komen.

Mijn stelling is dat een architect eerst een degelijke analyse moet doen voordat hij of zij tot ontwerpen kan overgaan. De architect vraagt de toekomstige bewoner naar diens wensen (requirements). Dit houdt in dat de architect uitzoekt wat de bewoner allemaal wil met het huis. Moet er een bijkeuken komen? Moet de keuken open of gesloten zijn naar de woonkamer? Mogen bepaalde verkeersstromen niet kruisen met andere verkeersstromen (denk aan stromen voor zakelijk en privé)? Wat moet een kind allemaal kunnen doen in diens kamer (studeren, spelen, slapen)? Hoeveel ruimte is voor alles nodig?
Dit is allemaal onderdeel van de analyse die een architect doet. Er wordt nog niets bij ontworpen. Het ontwerpen gaat er op in hoe alle wensen worden gerealiseerd.

Hetzelfde vinden we bij informatiesystemen. Ook daar moeten we niet meteen ontwerpen. We moeten eerst analyseren. In een model van de bedrijfsprocessen geven we aan hoe in een organisatie gewerkt wordt. In een datamodel / informatiemodel geven we aan welke informatie nodig is om het werk van de organisatie te kunnen doen.
Dat is analyse. Het ontwerpen gaat er op in hoe hierin voorzien gaat worden. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de structuur van de database.

Ik sprak afgelopen woensdag met de twee architecten (www.synargio.nl) die het prachtige pand ontworpen hebben waarin ik mag werken en waarin ik workshops / cursussen mag geven. Zij hoorden dit eens aan. Hun reactie was dat dit wel zo is, maar dat het niet de gehele waarheid is. De analyse begint veel eerder. Een huis staat op een bepaalde plek. De (goede) architect moet eerst bedenken hoe de architectuur moet aansluiten bij de plek waarop het huis gebouwd gaat worden. Sterker nog, daarbij moet rekening gehouden worden met de ontwikkeling van deze plek, zeg maar in de komende vijftig jaar. De plek kan in die tijd sterk veranderen en dat hoort invloed te hebben op het ontwerp.

Volgens mij kun je ook hier een analogie zoeken met het ontwikkelen van informatiesystemen. Ook een informatiesysteem of een deel van een informatiesysteem staat niet op zichzelf. De architectuur van het informatiesysteem dient gedurende de totale periode van het gebruik van het informatiesysteem aan te sluiten op de rest van de informatiesystemen van de organisatie. Denk daarbij niet alleen aan interfacing, maar bijvoorbeeld ook aan 'look and feel' van het user interface en de gebruikte hulpbronnen.

Een les waarmee maar al te vaak geen of onvoldoende rekening gehouden wordt.

Posted by ton de rooij at 02:56 PM