November 20, 2003

Vierde druk van het boek NIAM is uit !!!

Ik heb vandaag de presentie-exemplaren ontvangen van de nieuwe druk van het boek NIAM.

niamboek.JPG


Ik heb het geluk dat lezers mij op foutjes en onduidelijkheden in mijn boeken wijzen. Met name Arie Toet en Hans Huisson ben ik heel dankbaar voor de vele opmerkingen. Op basis hiervan zijn in de vierde druk diverse storende foutjes verdwenen. Verder kun je aan opmerkingen zien dat een lezer uit mijn teksten niet altijd haalt wat ik er mee bedoel. Hiervoor heb ik op diverse plaatsen extra uitleg in de tekst opgenomen. Dit is gebeurd bij:
- de consequenties van dingsoortsamentrekking (blz. 37),
- de n-1 regel (blz. 47),
- het afleiden van verplichte rolregels door middel van populaties (blz. 49),
- het onderdeel 'overige regels' door het opnemen van een voorbeeld van zo'n regel (blz. 55),
- de werking van een informatiesysteem (blz. 58).

Een nieuwe druk is een reden tot feesten. Dat gaan we vanavond doen. Wijn.....

Posted by ton de rooij at 12:17 PM