December 14, 2004

Gebruik en Beheer

andere deelnemers aan de cursussen
Het valt de laatste tijd op dat deelnemers aan de cursussen die ik organiseer steeds minder vaak uit de hoek van het ontwikkelen van informatiesystemen komen. Veel deelnemers zijn juist gebruiker of beheerder (soms allebei).

Dat er minder systeemontwikkelaars zijn is logisch. Steeds meer kiest men voor standaardsoftware. Bedrijven laten steeds minder maatsoftware ontwikkelen. Als ze al maatsoftware laten ontwikkelen, dan wordt dit voor een groot deel uitbesteed aan bedrijven in landen als India.

Je kunt je afvragen waarom gebruikers en beheerders cursussen volgen als:
- SQL
- Database Technologie en Ontwerp
- Data Warehouses
- Data Modeling
- Modelleren van Bedrijfsprocessen

requirements
Ik denk dat het zo gek niet is. Aan de gebruiks- en beheerkant komen voor nieuwe informatiesystemen (al dan niet op basis van standaardsoftware) vragen over requirements. Niet alleen bij nieuw te bouwen informatiesystemen maar ook bij standaardsoftware is een diepgaande studie nodig naar de requirements waaraan een aan te schaffen informatiesysteem moet voldoen. Hetzelfde geldt bij het in India laten ontwikkelen van een informatiesysteem. Uit de studie naar de requirements hoort een pakket van eisen voor het informatiesysteem te ontstaan. Dit pakket van eisen is bijvoorbeeld nodig voor:
- beslissingen over keuzes
- contractsonderhandelingen over de eisen waaraan standaardsoftware moet voldoen
- plannen
- contractsonderhandelingen bij het laten ontwikkelen van maatsoftware

Kennis van de inhoud van de cursussen Modelleren van Bedrijfsprocessen, Data Modeling, Database Technologie en Ontwerp is bij het opstellen van requirements zeer waardevol, zo niet onontbeerlijk.

nieuwe uitdagingen
Aan de gebruiks- en beheerskant komen ook steeds meer vragen die te maken hebben met een ge´ntegreerd gebruik van alle gegevens van de onderneming. Hier komt dan al snel data warehouse technologie in beeld. Dit verklaart waarom gebruikers en beheerders naar de cursus Data Warehouses komen. Daarin komen uitgebreid de kansen, de gevaren, de problemen, de techniek en het ontwerpen van Data Warehouses aan bod.

rapportage en analyse
Vooral beheerders krijgen nogal eens vragen over de inhoud van databases. De reden is meestal dat de standaard rapportage mogelijkheden van gebruikte informatiesystemen in bepaalde vragen niet goed of geheel niet voorzien. Dit komt soms door lastige rapportagevragen. Soms komt dit doordat men diepgaande analyse op de gegevens wil doen. Dat is iets waarin normale rapportages niet in voorzien. SQL als taal is hier echter uitstekend geschikt voor. Je bent met SQL ook veel beter in staat in de juistheid van de uitkomsten te garanderen. De database omgevingen die gebruikt worden door de informatiesystemen geven in toenemende mate de mogelijkheid de inhoud met SQL-queries te bevragen. Zelfs Access geeft die mogelijkheid. Dit verklaart waarom beheerders en bepaalde gebruikers naar de cursus SQL komen.Mocht je willen reageren stuur me dan een email.

Posted by ton de rooij at December 14, 2004 05:38 PM