July 07, 2010

Boek 'Datamodellering' is uit!

Wat boeken betreft, is 2010 voor mij een heel goed jaar. Het begon met het uitkomen van de nieuwe (vierde) druk van het boek ‘Databases en SQL’. Dit boek is al vanaf 1996 op de markt, en is sindsdien bewerkt en uitgebreid. Het kwam oorspronkelijk uit in de reeks ‘Startboeken Informatica’. Deze reeks bestaat inmiddels niet meer. Het boek ‘Databases en SQL’ was het laatste boek in deze reeks. Er is daarom besloten dit boek op zichzelf uit te brengen. Dat betekende een nieuw formaat, een heel mooie buitenkant, een nieuwe lay-out, en ook nog de mogelijkheid de tekst uit te breiden. Het resultaat is de vierde druk van het boek.


datamodelboek.jpg
Op 6 juli is mijn nieuwe boek ‘Datamodellering’ uitgekomen. Het boek ‘Datamodellering’ was al heel lang in de maak. Ook in stukjes op deze weblog refereer ik er aan. Voor een deel heeft het lang geduurd, omdat ik samen met Peter van Til gewerkt heb aan het boek ‘Business Intelligence’ (zie het stuk hierover op deze weblog). De belangrijkste reden was echter dat er heel veel werk in het schrijven van het boek is gaan zitten.

Het boek ‘Datamodellering’ laat zien hoe je stap voor stap een datamodel, ook wel informatiemodel genoemd, opstelt. Zo’n datamodel geeft weer welke soorten informatie nodig zijn bij het uitvoeren van een bedrijfsproces. Op basis van een datamodel kun je een database ontwerpen. Verder kun je er functionele eisen voor standaardsoftware mee opstellen. Je kunt ook het gebruiken bij het opzetten van een data warehouse. Je kunt er testsets mee maken. Je kunt het model gebruiken bij het beoordelen van administratieve organisatie. Je kunt er autorisatie mee uitwerken. Je kunt er informatiesystemen mee beheren.


dbsql.jpg
Behalve de methode om te komen tot een datamodel zelf, is er in het boek ‘Datamodellering’ veel aandacht voor het optimaal met informatie ondersteunen van het bedrijfsproces, het voldoen aan eisen van administratieve organisatie, en het uitwerken van informatieregels. Ook zijn er voorbeelden van bijzondere (praktijk-)gevallen in opgenomen. Het doorwerken van tijdsaspecten in een datamodel is meestal lastig, en levert minder overzichtelijke modellen op. Om die reden is in het boek een verkorte notatie voor tijdsaspecten opgenomen. Deze notatie maakt het datamodel geschikt om het te gebruiken voor het opzetten van een data warehouse omgeving.

Posted by ton de rooij at 12:18 PM

 

 

 
 
Powered by
Movable Type 2.64